RECTIFICATION

rectification

– Rectifieuse cylindrique inter-exter LIPEMEC RC250
Course 204 x 70mm

– 3 Rectifieuses planes LIPEMEC PM300
Course 340 x 160x 240mm

– Rectifieuse plane EQUIPTOP ESG16410 ASD II
Course 406 x 1020 x 369